Căutare avansată Căutari anterioare

Ajutor

I. CĂUTARE

Se pot executa două tipuri de căutare, simplă sau avansată, tastând unul sau mai multe cuvinte în căsuţa de căutare şi selectând una din cel trei opţiuni: Conţinut, Exact şi Începe cu. Implicit, este setată opţiunea Conţinut.

Căutarea cu opţiunea Conținut selectată are ca rezultat regăsirea tuturor înregistrărilor care conţin termenii de căutare oriunde în câmpurile de date sau în text, indiferent de poziţionarea lor unul faţă de altul.

Căutarea cu opţiunea Exact selectată are ca rezultat regăsirea tuturor înregistrărilor care conţin termenii de căutare în câmpurile de date sau în text, exact în ordinea introducerii lor în căsuţa de căutare.

Căutarea cu opţiunea Începe cu selectată are ca rezultat regăsirea tuturor înregistrărilor care conţin termenii de căutare în câmpurile de date sau în text, la începutul câmpului sau al textului, exact în ordinea introducerii lor în căsuţa de căutare.


 1. CĂUTARE SIMPLĂ

  Căutarea simplă vă permite să regăsiţi înregistrări relevante din baza de date prin introducerea de cuvinte şi propoziţii. Implicit, rezultatele căutării sunt afişate câte 20 de titluri pe pagină. Puteţi reformula termenul/termenii căutării folosind opţiunea de Rafinare.

  Utilizare:Tastaţi cuvântul/cuvintele sau propoziţia pe care o căutaţi în caseta de text.

  Puteţi folosi una din următoarele opţiuni de căutare:
  • Trunchiere
  • Operatori de tip Boolean

  Trunchierea: Tastaţi o parte dintr-un cuvânt şi adăugaţi caracterul % la început (sau la sfârşit). Acesta indică faptul că doriţi toate cuvintele care încep (sau se termină) cu acea parte a cuvântului.

  De exemplu:

  %ologie regăseşte toate înregistrările ce conţin într-un câmp indexat cuvinte terminate în ologie, cum ar fi antropologie, arheologie, psihologie, ş.a.m.d.
  codr% regăseşte toate înregistrările ce conţin într-un câmp indexat cuvinte care încep cu codr., cum ar fi codru, codrii, codrul

  Puteţi, de asemenea, folosi caracterul % pentru a găsi variante de scriere. De exemplu, alumin%m găseşte atât scrierea Americană, aluminum, cât şi pe cea Britanică, aluminium.

  Nu puteţi folosi simbolul de trunchiere atât la început cât şi la sfârşit; de exemplu, %dva% nu este valid.

  Semnele ? sau * sunt înlocuitori pentru orice numere sau caractere.

  De exemplu:

  ps?ic regăseşte toate înregistrările ce conţin într-un câmp indexat cuvinte care încep cu ps şi se termină cu ic, cum ar fi psihic şi psihologic.

  Operatorii de tip Boolean: Folosiţi operatorii logici (de tip Boolean) ŞI, SAU, şi FĂRĂ pentru a îngusta sau lărgi o căutare. Tastaţi-le în limba engleză sau folosiţi una din următoarele convenţii:

  ŞI = AND sau + (semnul plus)
  ŞI = AND sau & (semnul de legătură “şi”)
  SAU = OR sau | (bară verticală)
  NU = NOT sau ~ (tilda)

  De exemplu:
  • daciŞI romani regăseşte toate înregistrările ce conţin daci şiromani
  • daciSAU romani regăseşte toate înregistrările ce conţin fie daci fie romani
  • daciNUromani regăseşte toate înregistrările ce conţin cuvântul daci dar nu include cuvântul romani.


 2. CĂUTARE AVANSATĂ

  Funcţia Căutare avansată vă permite, în plus faţă de Căutarea simplă, să regăsiţi înregistrările relevante din baza de date prin introducerea unor cuvinte sau propoziţii folosind mai multe combinaţii de câmpuri indexate pentru căutare, prin alegerea lor din meniurile derulante. Implicit, rezultatele căutării sunt afişate câte 20 de titluri pe pagină. Puteţi reformula termenul/termenii căutării folosind opţiunea de Rafinare.

  Utilizare:Alegeţi o colecţie sau bază de căutare din lista derulantă Selectare colecţie.

  Apoi, pentru definirea căutării dvs., aveţi unul din cele două butoane:
  • Alegeţi Căutare în câmpuri
  • Alegeţi Căutare în XML


  Pentru a folosi opţiunea Căutare în câmpuri: Tastaţi cuvântul /cuvintele/ propoziţia pe care le căutaţi.
  1. Alegeţi câmpul/câmpurile pe care doriţi să le căutaţi din lista derulantă Căutare în câmpuri. Operatorii de tip Boolean ŞI, ORI şi FĂRĂ pot fi folosiţi pentru căutările multi-câmp.
  2. Executaţi clic pe GO.


  Pentru a specifica criterii de căutare adiţionale:
  • Selectaţi tipul media pentru a căuta înregistrări asociate cu obiectele de un anume tip media (Imagini, Text, Audio, Video).
  • Selectaţi formatul fişierului pentru a căuta înregistrări asociate cu obiectele de un anumit format de fişier (.JPG, .DOC, .AVI).

  Notă: Lista derulantă Tip Media declanşează opţiunile disponibile pentru formatul fişierului. Exemplu: Tip Media - Audio declanşează formatele de fişiere disponibile asociate cu .MP3, .WAV, ş.a.m.d.

  Pentru a folosi opţiunea Căutare în XML:
  Notă: Această opţiune de căutare este pentru căutarea de termeni în cadrul tag-urilor specific XML. Dacă termenul de căutare sau fraza introdusă se potriveşte cu fraze sau cuvinte conţinute de tag-ul XML ales, înregistrarea (înregistrările) vor fi găsite şi afişate.

  1. Tastaţi un termen sau o frază de căutare în caseta de text activă.
  2. Alegeţi tipul XML al obiectului de căutat din opţiunile disponibile în lista derulantă Selectare tip XML.
  3. Alegeţi tag-ul/tag-urile XML în care să se opereze căutarea din opţiunile disponibile în lista derulantă Selectare tag.

  Notă: Tipul obiectului XML ales declanşează opţiunile disponibile în Lista de tag-uri.

  Exemplu: Tipul de obiect METS declanşează opţiunile dmdSec şi amdSec în Lista Tag-urilor, care sunt relevante numai pentru obiectele METS.

  În conjuncţie cu opţiunea Căutare în Câmpuri, pot fi folosite ajutoarele în căutare prezentate anterior:
  • Trunchiere
  • Operatori de tip Boolean

 3. CĂUTĂRI ANTERIOARE

  Lista Căutări anterioare vă permite să vizualizaţi toate căutările care au fost efectuate în sesiunea de lucru. Informaţiile sunt grupate într-un tabel şi cuprind:
  • Colecţie - Colecţia / baza de date în care s-a efectuat căutarea;
  • Cerere de căutare - termenii /propoziţia/caracterele folosiţi în căutare;
  • Numărul Înregistrărilor - numărul de rezultate returnate
  • Acţiuni - puteţi şterge informaţia din listă - clic pe icon-ul sau puteţi vizualiza rezultatele căutării respective - clic pe icon-ul .

  Notă: Sistemul afișează mesajul Nu există nicio căutare anterioară dacă nu a fost efectuată nicio căutare şi nu există rezultate de afişat. Toate căutările efectuate, indiferent dacă regăsesc sau nu un document, sunt înregistrare de sistem şi se afişează în lista Căutări Anterioare.


  Puteţi reveni la interfaţa de căutare alegând Căutare din bara de navigare din partea superioară a paginii sau executând clic pe legătura Înapoi la Căutare.


II. AFIŞAREA REZULTATELOR UNEI CĂUTĂRI

 1. AFIŞARE SIMPLĂ

  Afişarea simplă vă oferă un set de rezultate ce corespund unei căutări unice şi afişează pentru fiecare în parte:
  • o imagine în miniatură (eng. thumbnail) reprezentând coperta, pagina de titlu sau o imagine reprezentativă;
  • titlul documentului digital; este in acelaşi timp o legătură către Afişarea completă a descrierii (faceți clic pe titlu);
  • autorul;
  • subiectul principal (alte posibile subiecte pot fi vizualizate în Afişarea completă);
  • icon-uri de legătură cu obiectele relaţionate cu înregistrarea; un clic pe icon-ul respectiv lansează afişarea obiectului digital; dacă există mai mult de un icon, înseamnă că pentru titlul respectiv există mai multe tipuri de documente în formate diferite (manifestări); executaţi clic pe punctele de suspensie ... pentru a vizualiza lista completă a acestora.

  •  - pentru obiect complex, pot fi fişiere JPEG, PDF, MP3 sau AVI legate într-o structură specifică aplicaţiei Digitool
  •  - pentru fişier PDF
  •  - pentru fişier JP2000
  •  - pentru fişier TIFF
  •  - pentru fişier JPEG
  •  - pentru fişier AVI
  •  - pentru fişier MP3
  •  - pentru fişier DOC

  • icon-uri de legătură cu o acţiune pe care puteţi să o lansaţi, şi anume:

   

  •  - salvare pe calculatorul personal
  •  - trimitere prin email a înregistrării
  •  - adăugarea titlului respectiv la e-Raft

 2. AFIŞARE ÎN TABEL

  Afişarea în Tabel vă oferă un set de rezultate ce corespund unei căutări unice şi afişează pentru fiecare în parte aceleaşi informaţii ca şi Afişarea simplă, cu excepţia imaginii în miniatură, dispuse într-un tabel unde fiecare linie reprezintă un rezultat unic.
  • Sunt afişate pe coloane separate:
  • metadatele de bază (titlul , autorul, subiectul principal);
  • unul sau mai multe icon-uri de legătură cu obiectele relaţionate cu înregistrarea (, , , , , , sau/şi );
  • executaţi un clic pe un icon şi aşteptaţi încărcarea şi afișarea obiectul digital respectiv);
  • icon-urile de legătură cu o acţiune pe care puteţi să o lansaţi cu un clic ( - salvare pe calculatorul personal, - trimitere prin email a înregistrării,  - adăugarea titlului respectiv la e-raft)

  Notă: Titlul este in acelaşi timp o legătură către Afişarea completă a descrierii (faceți clic pe titlu pentru afişarea acesteia).


 3. AFIŞARE COMPLETĂ
  Afişarea completă vă oferă un set de rezultate ce corespund unei căutări unice şi afişează fiecare înregistrare pe o pagină separată grupând toate informațiile existente în baza de date legate de aceea înregistrare, şi anume:
  • o imagine în miniatură (eng. thumbnail) reprezentând coperta, pagina de titlu sau o imagine reprezentativă;
  • descriere completă (titlu, titlu alternativ, autori, editori, date pe publicare - an şi editură, descriere fizică, format, date de publicare pe web, limbă, descriere de conţinut, subiecte) conform schemei de metadate Dublin Core, numărul de sistem şi colecţiile din care face parte;
  • icon-urile de legătură cu obiectele relaţionate pot fi:

  •  - pentru obiect complex, pot fi fişiere JPEG, PDF, MP3 sau AVI legate într-o structură specifică aplicaţiei Digitool
  •  - pentru fişier PDF
  •  - pentru fişier JP2000
  •  - pentru fişier TIFF
  •  - pentru fişier JPEG
  •  - pentru fişier AVI
  •  - pentru fişier MP3
  •  - pentru fişier DOC

  icon-uri de legătură cu o acţiune pe care puteţi să o lansaţi, şi anume:

  •  - salvare pe calculatorul personal
  •  - trimitere prin email a înregistrării
  •  - adăugarea titlului respectiv la e-Raft

  • colecţiile din care face parte titlul respectiv; puteţi naviga prin această legătură către celelalte titluri din colecţie

III. FUNCŢIONALITATE ŞI NAVIGARE


Implicit, în urma oricui tip de căutare, vor fi afişate 20 de rezultate pe pagină, fără sortare. Utilizatorul poate schimba acest număr folosind opţiunile din Spaţiul Meu/Preferinţe, situat în bara de navigare din partea superioară a ecranului.

Pentru a sorta rezultatele, folosiţi opţiunea Sortare după alegând una din opţiunile afişate în lista derulantă : Titlu, Autor, Subiect, Data (original), Clasament.

Pentru a vizualiza setul de rezultate în alte tipuri de afişări, Afişare în Tabel sau Afişare completă, executaţi clic pe numele tab-ului corespunzător.

Pentru a rafina rezultatele unei căutări, executaţi clic pe Rafinare. Puteţi lansa astfel o căutare după un termen anume în interiorul setului de înregistrări rezultate în urma căutării originale (iniţiale).

Pentru a naviga către paginile următoare executaţi clic pe unul din butoanele 1 2 3 4  poziţionate în partea dreaptă din partea superioară a ecranului.

Pentru a trimite o înregistrare prin e-mail, executaţi clic pe butonul .

Pentru a afişa/vizualiza/asculta obiectul digital executaţi clic pe unul din icon-urile de legătură cu obiectele relaţionate cu înregistrarea (, , , , , , sau/şi ).

Notă: Unele obiecte pot fi restricţionate, icon-ul acestora afişând un lacăt pentru a indica acest fapt. De exemplu:   va reprezenta o imagine JPEG restricţionată, disponibilă doar in situ.


IV. e-Raftul


e-Raftul vă permite să:
 • vizualizaţi, accesaţi şi gestionaţi înregistrările care au fost marcate executând clic pe butonul Adăugare la e-Raft --> ) atât timp cât sunteţi conectat la DACOROMANICA. Înregistrările adăugate sunt valabile numai pe perioada unei sesiuni şi vor fi şterse automat odată cu încheierea ei;
 • editaţi o notă pentru o înregistrare selectată executând clic pe butonul Editare ;
 • schimbaţi ordinea înregistrărilor în directorul unui e-Raft executând clic pe butonul Organizare ;
 • şterge înregistrarea/înregistrările dintr-un folder prin bifarea căsuţei de marcaj de pe aceeaşi linie cu aceasta, şi apoi selectând butonul ;
 • şterge conţinutul unui întreg director executând clic pe butonul Ştergere .

Notă: După ce o înregistrare a fost adăugată la e-Raft, noul icon relaţionat înregistrării, , va reflecta această adăugare şi va fi inactiv atâta timp cât înregistrarea rămâne pe e-Raftul dvs.


V. ACCESUL LA DOCUMENTELE DIGITALE - SISTEMUL DE LIVRARE


Icon-urile de legătură cu obiectele relaţionate cu înregistrarea (, , , , , , sau/şi ) lansează în execuţie, întotdeauna într-o fereastră separată, Sistemul de Livrare care vă permite să vizualizaţi obiectele digitale şi să navigaţi în cadrul acestora.

Dacă titlul respectiv are asociate mai multe obiecte digitale, icon-urile acestora se regăsesc î meniul din partea superioară a paginii.

Pentru a vizualiza într-o fereastră unică un obiect dintr-un set de obiecte legate de același titlu, executaţi clic pe butonul  .

Pentru a vizualiza într-o fereastră dublă două obiecte digitale în formate diferite legate de acelaşi titlu, executaţi clic pe butonul  şi sistemul împarte ecranul în două panouri afişând simultan două fişiere, în funcţie de icon-urile pe care le-aţi ales în fiecare panou (          sau   ).

Pentru a vizualiza metadatele asociate titlului, executaţi clic pe butonul  dacă doriţi afişarea acestora într-o fereastră separată sau pe butonul  dacă doriţi afişarea simultană a metadatelor în panoul de afişare a obiectului digital.

Pentru a salva înregistrarea de metadate cu o legătură la un obiect, executaţi clic pe butonul .

Pentru a trimite o înregistrare de metadate cu o legătură la un obiect prin e-mail, executaţi clic pe butonul .

Pentru a adăuga o anume înregistrare la e-Raft, executaţi clic pe butonul . Aceste înregistrări pot fi accesate din Spaţiul Meu.

Notă:Odată ce o înregistrare a fost adăugată la e-Raft, noul buton corespunzător acelei înregistrări  va marca această adăugare şi va rămâne inactiv atâta timp cât înregistrarea se găseşte pe e-Raftul dumneavoastră.

Pentru a tipări obiecte asociate, executaţi clic pe butonul .

Opţiuni generale

Executaţi clic pe butoanele următoare pentru:

Zoom In (Mărire) - mărire imagine / text
Zoom Out (Micşorare) - micşorare imagine / text
     - navigare la stânga
     - navigare la dreapta
    - salt la început
    - salt la sfârşit
  - rotire la stânga
  - rotire la dreapta
   - afişare exactă în ecran
   - afişare la dimensiunea reală
  - afişare integrală (aplicabil pentru fişierele JP2)
   - grade diferite de mărire a unei porţiuni din imagine (aplicabil pentru fişierele JP2)