Căutare avansată Căutari anterioare

Colecţia "Arhiva Societăţii Ştiinţifice şi Literare din Iaşi - 1908"

Search 'Arhiva Societăţii Ştiinţifice şi Literare din Iaşi - 1908' in 'General Silo' Collection [ Not sorted ] Rafinare
Afişare simplă În Tabel Afişare completă
Sortare după:
Înregistrare 1 a 1 1
SFX Salvare Trimite Adăugare la E-Raft
Image Thumbnail
Obiect
ASSL_an19_nr11_12_1908   ASSL_an19_nr11_12_1908 - PDF Document (1 M)
Number of Deliveries 241
Număr înregistrare 000290506
Titlu Arhiva Societăţii Ştiinţifice şi Literare din Iaşi, 19, nr. 11-12, noiembrie-decembrie 1908
Titlu.Alternativ [Arhiva Ştiinţifică şi Literară din Iaşi]
Autor Societatea Ştiinţifică şi Literară din Iaşi .
Contributor Xenopol, Alexandru D. (1847-1920)
Contributor Burada, Teodor T. (1839-1923)
Contributor Ghibănescu, Gheorghe (1864-1936)
Contributor Sevastos, Romulus (1867-1926)
Contributor Doboş, Constantin
Editură Iaşi : Tipografia “Progresul”, A. Grünberg
Data apariţiei 1908-11
Tip text
Format Extent [59] p. : il., IV p. ; 24 cm
Format application/pdf
Limbă rum
Descriere Apare la Iaşi în anul 1889, 1 număr la 2 luni, din 1890-1920 1 număr pe lună, iar din 1921-1940 apare trimestrial
Directori : A. D. Xenopol, Teodor T. Burada, Ilie Bărbulescu
Colaboratori (din ianuarie 1905) : M. Vlădescu, Alex. G. Mavrocordat, C. Cogălniceanu, Theodor T. Burada, Gh. Ghibănescu, Gr. C.Buţureanu, Dr. N. Leon, Teohari Antonescu, Dr. V. Roşculeţ, Calistrat Hogaş, Romulus Sevastos, Simion Mândrescu (până în Aprilie 1905), C. Botez, Dr. Aristide Peride,V. I. Radu, Dr. P. Zosin, Gh. Nădejde, St. D. Popescu, Dr. A. A. Lambrior, Dr. Leon Cosmovici, Gustav Nether, N. A Bogdan, D. A. Cădere, Dr. N. G. Dossios (până în Septembrie 1905), I. Calomeri, C. Ionescu, Dr. A. Şunda, I. Constantinescu, V. Damian, Gr. L. Trancu, Valeriu Hulubei, Eugen Herovanu, I. C. Apostol, (până în Octombrie 1905), Dr. Liviu Buteanu, I. Sporea, (până în Octombrie 1905), Valentin Bude, G. Teodorescu-Kirileanu, Cicerone Protopopescu, C. P. Fedeleş, Gh. Pascu, Octav Botez, Tiberiu Crudu,(până în Octombrie 1905), Ilie Ghibănescu, C. M. Dascălu (până în August 1905), [et al.]
Întemeiată ca organ al Societăţii Ştiinţifice şi Literare din Iaşi ; între 1921 şi 1940 a fost organul Societăţii Istorico-Filologice din aceeaşi localitate
Apare în 1889 cu titlul : Arhiva Societăţii Ştiinţifice şi Literare din Iaşi
Din ianuarie 1892 - decembrie 1907, ianuarie 1909 - iunie 1916 apare cu titlul : Arhiva : Organul Societăţii Ştiinţifice şi Literare din Iaşi
Din ianuarie până în decembrie 1908 apare cu titlul : Arhiva Ştiinţifică şi Literară din Iaşi
Din iulie 1921-1940 apare cu titlul : Arhiva : Organul Societăţii Istorico-Filologice din Iaşi
Din 1921, apare cu al doilea subtitlu : Revista trimestrială de filologie, istorie şi cultură românească, din ianuarie 1922 - aprilie 1924 elimină cuvântul “trimestrială”, iar în octombrie 1921 şi în iulie/octombrie 1924 apare fără subtitlu
Din ianuarie 1925 apare cu subtitlul “Revistă de istorie, filologie şi cultură românească, din Iaşi”
Din iulie 1889 apare la Editura I. Cuppermann ; din iulie 1890 editura Societăţii ; din ianuarie 1892, editori Fraţii Şaraga, şi din ianuarie 1893, iar editura Societăţii
Din iulie 1899 apare la Tipografia H. Goldner, din septembrie 1890, tipografia “Buciumului Român” ; din ianuarie 1892, tipografia H. Goldner ; din ianuarie 1895, tipografia Naţională ; din ianuarie 1897, tipografia H. Goldner ; din ianuarie 1902, tipografia “Dacia”, P. Iliescu şi D. Grossu ; din ianuarie 1905, tipografia “Reînvierea”(Botoşani) şi din iulie 1905, tipografia “Dacia”, Iliescu, Grossu şi Comp., din mai 1907 până în decembrie 1908 apare la tipografia “Progresul”, A. Grünberg ; ianuarie 1909-decembrie 1910, în 1914 şi ianuarie 1915-iunie 1916, tipografia H. Goldner ; ianuarie 1911-decembrie 1913, tipografia N. V. Ştefăniu et Co. ; din iulie 1921 tipografia “Lumina Moldovei” ; în 1925 la tipografia H. Goldner ; iulie/octombrie 1926-aprilie 1927 la Institutul de arte grafice “Viaţa Românească” ; iulie/octombrie 1927 Institutul de arte grafice şi editură “Presa Bună”
Nu apare în iulie-decembrie 1891
Înfiinţată cu două secţii (literară şi ştiinţifică), la 2 iulie 1889, Societatea Ştiinţifică şi Literară organizează, după modelul "Junimii", care se mutase la Bucureşti, şedinţe de comunicări şi conferinţe în aula Universităţii. [I. Hangiu, Dicţionarul presei literare româneşti : (1790-2000), 2004, p. 77].
Texte şi în limbile franceză şi germană
Paginaţie continuă, acest număr având de la 393-452 pagini
Subiect Publicaţii periodice -- România -- Secolele 19-20
Literatură română -- Secolele 19-20 --Publicaţii periodice
Cultură şi civilizaţie -- România -- Publicaţii periodice
Périodiques -- Roumanie -- 19-20e siècles
Littérature roumaine -- 19-20e siècles -- Périodiques
Romania -- Newspapers -- 19-20th centuries
Romanian literature -- Newspapers -- 19-20th centuries
Deţinător (original) Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”
Deţinător (digital) Biblioteca Metropolitană Bucureşti
Date 2012
PID 923246
Colecţii relaţionate
PUBLICAŢII PERIODICE > ARHIVA SOCIETĂŢII ŞTIINŢIFICE ŞI LITERARE DIN IAŞI > Arhiva Societăţii Ştiinţifice şi Literare din Iaşi - 1908
DOMENII > Generalităţi > Publicaţii periodice

© 2007 Ex Libris