Căutare avansată Căutari anterioare

Colecţia "Biserica Ortodoxă Română - 1876"

Search 'Biserica Ortodoxă Română - 1876' in 'General Silo' Collection [ Not sorted ] Rafinare
Afişare simplă În Tabel Afişare completă
Sortare după:
Înregistrare 1 a 1 1
SFX Salvare Trimite Adăugare la E-Raft
Image Thumbnail
Obiect
Biserica_Ortodoxă_Rom_an02_1876_01_nr04   Biserica_Ortodoxă_Rom_an02_1876_01_nr04 - PDF Document (1 M)
Number of Deliveries 146
Număr înregistrare 000312045
Titlu Biserica Orthodoxă Romană : Jurnal Periodic Eclesiastic, 02, nr. 04, ianuarie 1876
Titlu.Alternativ [Biserica Ortodoxă Română : Jurnal Periodic Ecleziastic]
Titlu.Alternativ [Biserica Orthodoxă Română : Revistă Periodică Eclesiastică]
Titlu.Alternativ [Biserica Ortodoxă Română : Revistă Periodică Eclesiastică a Sântului Sinod al S-tei Biserici Autocefale Ortodoxe Române]
Titlu.Alternativ [Biserica Ortodoxă Română : Revista Sf. Sinod]
Titlu.Alternativ [Biserica Ortodoxa Română : Buletinul Oficial al Patriarhiei Române]
Titlu.Alternativ [B.O.R]
Autor Biserica Ortodoxă Română .
Contributor Petrescu, Ghenadie (1836-1918)
Contributor Bălăşescu, Silvestru (1838-1900)
Contributor Enăceanu, Ghenadie (1837-1898)
Contributor Cristea, Miron (1868-1939)
Contributor Timuş, Gherasim (1849-1911)
Contributor Bârlădeanu, Calistrat
Editură Bucuresci : Typografia Curţii (Lucrătorii Asociaţi)
Data apariţiei 1876-01
Tip text
Format Extent [64] p. ; 27 cm
Format application/pdf
Limbă rum
Descriere Biserica Orthodoxă Romană. Jurnal Periodic Eclesiastic, apare la Bucureşti (1 octombrie 1874-septembrie 1878 ; 1 octombrie 1880-septembrie 1881 ; ianuarie 1882-septembrie 1916 ; octombrie 1921-decembrie 1927 ; ianuarie 1928-1989 ; Serie nouă : 1990-)
De la 1 ianuarie 1884, cu subtitlul "Revistă Periodică Eclesiastică" ; în 1907, "Revistă Periodică Ecleziastică a Sântului Sinod al S-tei Biserici Autocefale Ortodoxe Romane" ; în 1921, "Revista Sf. Sinod" ; după al doilea război mondial, "Buletinul Oficial al Patriarhiei Române"
Apare sub conducerea unui comitet. Preşedinţi : archiereul Ghenadie ; de la 1 octombrie 1880, Silvestru Bălănescu Piteşteanu ; din ianuarie 1885, Ghenadie Enăceanu ; din aprilie 1893, Gherasim Piteşteanu ; din aprilie 1896, archiereul Calistrat Bârlădeanu ; P. S. Episcop Vartolomeu [Băcăuanul] ; Miron Cristea ; după al doilea război mondial, din comitetul de redacţie fac parte : Justinian (preşedinte), Roman Ialomiţeanu, Nestor Vornicescu, Timotei Seviciu
Periodicitate : lunară
Format : 27x18 cm ; din ianuarie 1883, 26x17 cm, iar din mai 1887, 24x16 cm ; din octombrie 1921-decembrie 1924, 30x22 cm ; din ianuarie 1925, 32x24 cm ; din ianuarie 1928, 24x16 cm ; după 1990, 16x24 cm
Cu texte în limbile : franceză, germană, greacă şi rusă
Apare la Typografia Curţii (Lucrătorii Asociaţi) ; din octombrie 1876, Tipografia Curţii, Walter şi Göbl, apoi F. Göbl ; din ianuarie 1880, Tipografia Ştefan Mihălescu şi din ianuarie 1882, Tipografia Cărţilor Bisericeşti ; după 1990 la Tipografia Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă
În revistă se publică : "Desbaterile S-tului Sinod" pe anii : 1873-1876, 1878-1893 şi 1895-1901
Cu tabele de materii anuale : 1909-1910, 1911-1912, 1912-1913, 1913-14, 1914-1915 ; cu paginaţie proprie, pentru anii : 1921-1922 ; tabla pe anul 1922-1923, tipărită în 1924, iar tabla pe anul 1924, în 1925 ; cu paginaţie proprie, pentru anii : 1926 (tipărită în 1926), 1928 (tipărită în martie 1930) şi 1929 (tipărită în aprilie 1930) ; din ianuarie 1925, dublă numerotare : cea de-a doua reprezintă numerotarea de la primul număr de apariţie ; cu table de materii anuale, alfabetice pe articole : 1934 şi 1935 ; indici de nume : 1934 şi 1935 ; un indice de materii pe termeni, de Dimitrie I. Balaur : 1934 şi 1935, toate în paginaţia publicaţiei
Paginaţie continuă în cadrul anului editorial
Descriere bibliografică conform : G. Răduică, Dicţionarul presei româneşti : 1731-1918, 1995, pagina 64 ; Publicaţiunile periodice româneşti : (Ziare, gazete, reviste). Tom 1 : Catalog alfabetic 1820-1906, Bucureşti : Librăriile Socec & Comp. şi C. Sfetea, 1913, paginile 69-70 ; Publicaţiile periodice româneşti : (Ziare, gazete, reviste). Tom 2 : Catalog alfabetic 1907-1918 : Supliment 1790-1906, Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1969, pagina 59 ; Publicaţiile periodice româneşti : (Ziare, gazete, reviste). Tom 3 : Catalog alfabetic : 1919-1924, Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1987, pagina 81 ; Publicaţiile periodice româneşti : (Ziare, gazete, reviste). Tom 4 : Catalog alfabetic : 1925-1930, Bucureşti : Editura Academiei Române, 2003, paginile 94-95 ; Publicaţiile periodice româneşti : (ziare, gazete, reviste). Volumul 5. Partea 1 : Catalog alfabetic 1931-1935, Bucureşti : Editura Academiei Române, 2009, paginile 108-109, www.digibuc.ro ; I. Hangiu, Dicţionarul presei literare româneşti : (1790-2000), 2004, paginile 106-107
Subiect Publicaţii periodice -- România -- Secolul 19
Biserica Ortodoxă Română -- Publicaţii periodice
Périodiques -- Roumanie -- 19e siècle
Newspapers -- Romania -- 19th century
Deţinător (original) Institutul de Istorie "Nicolae Iorga"
Deţinător (digital) Biblioteca Metropolitană Bucureşti
Date 2013
PID 976277
Colecţii relaţionate
DOMENII > Generalităţi > Publicaţii periodice
PUBLICAŢII PERIODICE > BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ > Biserica Ortodoxă Română - 1876

© 2007 Ex Libris