Căutare avansată Căutari anterioare

Buletinul Camerei de Comerciu si Industrie din Bucuresci : Revistă lunară, 21, 1910

Număr vizualizări
9023
Număr înregistrare
000261073
Titlu
Buletinul Camerei de Comerciu si Industrie din Bucuresci : Revistă lunară, 21, 1910
Titlu alternativ
[Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie din Bucureşti]
Contributor
Camera de Comerţ şi Industrie Bucureşti
Editură
Bucureşti : Tipografia G. A. Lăzăreanu
Data apariţiei
1910
Tip
text
Format Extent
[13] p. ; 33 cm
Format
application/pdf
Limbă
rum
Descriere
Buletinul Camerei de Comerciu şi Industrie din Bucureşti, revistă lunară, apare la Bucureşti : iunie 1889-[1906] ; ianuarie 1907-iunie/august 1916 ; octombrie-noiembrie/decembrie 1918 ; ianuarie 1919-15 decembrie 1924 (XXIX : 1 [XXXIV] : 12) ; ianuarie 1925-noiembrie/decembrie 1930 ([XXXV] : 1-XXXIX : 11/12)
Din iunie 1892, suprimă cuvintele : Revistă lunară
Direcţiunea : Chr. D. Staicovici (până în decembrie 1923) ; din ianuarie/martie 1924 în Comisia pentru organizarea Buletinului, V. M. Ioachim (până în ianuarie 1920) ; din ianuarie/martie 1924, Comisia pentru organizarea Buletinului este formată din : dr. Şt. Cerkez, Em. Brancovici, Tem. Alexandrescu, ing. A. Bădescu, I. Constanţiu, ing. [R.] C. Mircea, D. P. Niculescu, Stelian Popescu, T. A. Teodoru, de la 15 decembrie 1924 şi ing. Chr. Penescu-Kertsch
Din iunie 1889, Tipografia Carol Göbl ; din ianuarie 1890, Tipografia Curţii Regale, F. Göbl Fii ; din [decembrie] 1890, Tipografia „Românul”, Vintilă C. A. Rosetti ; din mai 1891, Tipografia Curţei Regale, F. Göbl Fii ; din iulie 1891, Tipografia „Romanulu”, Vintila C. A. Rosetti ; din iunie 1892, Tipografia Dor. P. Cucu ; din iunie 1894, Tipografia G. A. Lazareanu ; din octombrie 1896, Tipografia Thoma Basilescu ; din ianuarie 1901, Tipografia I. V. Socecǔ ; din ianuarie 1902, Tipografia G. A. Lazareanu ; din aprilie 1914-august 1916, Tipografia Curţii Regale, F. Göbl Fii ; din octombrie 1918 revine la Tipografia G. A. Lăzăreanu ; din aprilie/iunie 1920-ianuarie/martie 1921, din aprilie/mai-decembrie 1922 şi din ianuarie/februarie-decembrie 1923, Tipografia „Nădejdea” ; din aprilie 1921-ianuarie/martie 1922, Institutul de Arte Grafice „Răsăritul” ; din ianuarie/martie 1924, Tiparul „Cultura Naţională” ; ianuarie 1926-31 decembrie 1928, Tipografia „Tiparul Românesc” S. A. ; Tipografia „Viaţa Economică" ; 31 ianuarie-30 iunie 1929, Tipografia Curţii Regale", F. Göbl Fii, S.A. ; iulie-septembrie 1929-februarie 1930, Tipografia „Cartea Românească”
Publică suplimente cu paginaţie separată în octombrie/noiembrie şi decembrie 1914, în februarie, martie şi noiembrie 1915 (cu titlul special : „Şcoala practică de comerţ", pe lângă titlul general al Buletinului) şi în octombrie şi noiembrie 1918 (cu titlul special : ,,Şcoala comercială practică”), aceste două din urmă tipărite la "Universala", Iancu Ionescu ; din mai-15 septembrie şi de la 15 noiembrie 1924, cu un supliment independent : „Camera Arbitrală de pe lângă Bursa Bucureşti” (cuprinzând deciziuni, numerele 18-107 din 1924) ; la 15 septembrie 1924, cu un supliment cuprinzând „Modificarea tarifului vamal" (37 pagini) ; din martie 1930, Supliment cu paginaţie proprie, uneori inclus în paginaţie : „Camera arbitrală de pe lângă Bursa Bucureşti” (cuprinde decizii din anii 1924-1929) ; ianuarie 1925-iulie/septembrie 1929 ; şi un „Supliment" independent : ianuarie 1930, cu reclame, planşe, tabele (în paginaţie hors-texte)/Foto : Barasch, E. Marvan. Cu unele texte în limba franceză
Apare o dată pe lună (din ianuarie 1906-ianuarie 1907, ianuarie 1907-iunie/august 1916 ; octombrie-noiembrie/decembrie 1918 ), ianuarie 1919-15 decembrie 1924 ; de două-patru ori pe an (din iunie 1892)
Îşi schimbă formatul : din iunie 1889 are formatul (33x24 cm) ; din ianuarie 1907-iunie/august 1916 ; octombrie-noiembrie/decembrie 1918 ; ianuarie 1919-15 decembrie 1924 (24x16 cm) ; ianuarie 1925-noiembrie/decembrie 1930 (32x33 cm)
Descriere bibliografică conform : Publicaţiile periodice româneşti : (ziare, gazete, reviste). Tom 1 : 1820-1906, Bucureşti : Librăriile Socec & Comp. şi C. Sfetea, 1913, pagina 92 ; Publicaţiile periodice româneşti : (ziare, gazete, reviste). Tom. 2 : Catalog alfabetic : 1907-1918 : Supliment : 1790-1906, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1969, paginile 75-76 ; Publicaţiunile periodice româneşti : (Ziare, gazete, reviste). Tom 3 : Catalog alfabetic : 1919-1924, Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1987, paginile 108-109 ; Publicaţiunile periodice româneşti : (Ziare, gazete, reviste). Tom 4 : Catalog alfabetic : 1925-1930, Bucureşti : Editura Academiei Române, 2003, pagina 137 ; G. Răduică, Dicţionarul presei româneşti : 1731-1918, 1995, pagina 72 ; www.digibuc.ro
Subiect
Publicaţii periodice -- România -- Secolul 20
Condiţii economice -- România -- Secolul 20
Périodiques -- Roumanie -- 20e siècle
Newspapers -- Romania -- 20th century
Deţinător (original)
Biblioteca Academiei Române
Deţinător (digital)
Biblioteca Metropolitană Bucureşti
Biblioteca Academiei Române
Date
2016
PID
1704920
Colecţii relationale